Esittely
JOUKOLAN TILAN TALOUSKESKUS, ajo-ohje tilalle tästä
Tila

Joukolan tila sijaitsee Varsinais-Suomessa Marttilan kunnan Siutilan kylässä.
Tilan talouskeskus on rakennettu 1920-luvulla keskelle kaunista varsinais-suomalaista peltoaukeata, n. 500 metrin päähän Hämeen Härkätiestä. 1950-luvun lopussa valmistui tilan toiselle puolelle, myös n. 500 m päähän, valtatie 10, joten nyt tila sijaitsee näiden kahden tien välissä. Maanteiden läheisyys on toisaalta haitta, toisaalta kulkuyhteydet ovatkin sitten erinomaiset.
Tilan peltoala on laajentunut vuosien saatossa nykyiseen 55 hehtaariin, josta 2 ha on pitkäaikaista vuokramaata. Pellot ovat nyt kolmatta 5-vuotiskautta luomuviljelyksessä ja vuonna 2008 koko peltoala oli nurmella. Myös jatkossa viljan osuus tulee olemaan hyvin pieni.
Navetta
Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 31.12.1988. Uuden isännän tarkoituksena oli laittaa lehmät (silloin 7 kpl) pois ja siirtyä emolehmätuotantoon, mutta tilalle löytyikin lehmistä innostunut emäntä ja lypsykarjataloutta alettiin laajentaa. Vuosien mittaan vanhaa navettaa rempattiin suuntaan jos toiseen, koneellistettiin ja kasvatettiin lehmien lukumäärää. Lopulta tulivat kaikki seinät vastaan ja oli ryhdyttävä uuden navetan rakentamiseen. Lehmät ( n. 60 - 65 kpl) ovat nyt asustelleet uudessa vinokuivikepihatossa kesäkuusta 2002 alkaen.

Makuuosasto on 40 m pitkä, joten
sen kuvaaminen kerralla ei onnistu. Lehmät näyttävät viihtyvän hyvin eikä kintereiden hankautumisia ole esiintynyt yhdelläkään lehmällä.
Turve on ollut yksinomaisena kuivikkeena käytössä vuodesta 2004 lähtien. Turpeen voittanutta ei ole, lehmät pysyvät puhtaina ja navetta-
ilma parempana.
Makuuosasto on tyhjillään vain silloin kun viimeiset lehmät on ajettu lypsylle.
Poikima- ja hoitokarsinoita on 5 kpl, näistä yleensä kaksi viimeisintä on juottoikäisten vasikoiden käytössä. Ensimmäinen karsina on aivan karja-keittiön oven vieressä, joten siemennettävät tai hoitoa vaativat eläimet otetaan siihen kiinni. Lypsy-asemalta on helppo yksinkin ohjata lehmä ensimmäiseen karsinaan.
Lypsyasema on 2 x 6 kalanruoto,
jossa on DeLavalin laitteet. Keskelle monttua asennettiin pätkä vanhan navetan lypsykiskoa, jossa roikkuu rättivaunu ämpäreineen, potkurautoineen ym. tykötarpeineen.
Toimistohuone on läpikulkutila, josta on ikkuna lypsyasemalle. Takana näkyy maitohuone.
Toimiston ja karjakeittiön yläpuolelle jäi paljon tyhjää tilaa. Sinne tehtiin oleskelutila, johon saatiin kaikki kunniakirjat näkyville, sekä valjasverstas. Valjasverstaan takana on vielä pieni huone, ns. "virallinen valvontahuone", josta näkee lähes lattiatasoon ulottuvasta ikkunasta suoraan poikimakarsinoihin.

Koko yläkerran pituinen katseluparveke on lypsyaseman yläpuolella. Parvekkeelle pääsee sekä oleskelutilasta että valjasverstaasta.
Karjanjalostus

Karjanjalostuksessa ehdottomasti suurin mielenkiinto kohdistuu ayrshirerotuun, jota valtaosa karjastamme onkin. Joukossa on kuitenkin myös holstein- ja suomenkarjan eläimiä, joita on tarkoitus jatkossakin pitää, mutta vähäisemmässä määrin. Ja ainahan karjaan mahtuu myös jokunen lemmikkilehmä, joiden arvo on jossain aivan muualla kuin tuotosnumeroissa.
Karjan tuotostaso on jo useita vuosia pysynyt yli 10 000 kg:ssa. Tällä hetkellä ei tuotostason nostamiseen enää erityisemmin pyritä, vaan jalostuksessa panostetaan voimakkaasti rakenteen kehittämiseen, jotta
lehmät pystyisivät paremmin tuottamaan perinnöllisten edellytystensä mukaisesti.
Perhe

Jouko, koulutukseltaan agrologi ja ”harrastuksena” kunnan ja seurakunnan luottamustoimet. Jouko vastaa tilan peltoviljelyksestä

Laura, koulutukseltaan agrologi, jonka kaikki vapaa-aika kuluu Ayrshirekasvattajien toiminnan parissa. Laura vastaa tilan karjataloudesta ja paperitöistä
Lapset: Linda (s. 1993)
sekä viereisessä kuvassa Valeriaanan kanssa poseeraavat Ola-Pekka (s. 1994) ja
Lilli (s. 1997)